Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wnioski o dofinansowanie projektu
w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek
Uwaga: Korektę Wniosku należy wysyłać wyłącznie na wezwanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Prześlij elektroniczną wersję Wniosku o dofinansowanie do ZUS
Prześlij elektroniczną wersję załączników do Wniosku o dofinansowanie do ZUS