Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wnioski o dofinansowanie projektu
w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek

Informacja o zakończeniu przyjmowania wniosków

23 sierpnia 2018 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Strona www.prewencja.zus.pl, która umożliwiała Państwu wysyłanie wniosków w wersji elektronicznej, jest niedostępna od 24 sierpnia 2018 roku.

Listę rankingową projektów, które otrzymają pozytywną ocenę, opublikujemy na stronie www.zus.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej do 31 grudnia br.

Aby potwierdzić, że Twój wniosek w wersji elektronicznej wpłynął do nas, wyślij zapytanie na adres cot@zus.pl. W temacie wiadomości wpisz "Wniosek o dofinansowanie".

Informujemy, że rozpatrzymy tylko te wnioski, które wpłynęły do nas w terminie. Liczy się data wpływu dokumentacji w wersji papierowej.