Logo ZUS Logo ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wnioski o dofinansowanie projektu
w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek

Program dofinansowania Płatników składek – Konkurs 2020.01

Uwaga: Korektę Wniosku należy wysyłać wyłącznie na wezwanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Prześlij elektroniczną wersję Wniosku o dofinansowanie do ZUS
UWAGA: Należy przesyłać wniosek o dofinasowanie w wersji edytowalnej pdf
Prześlij elektroniczną wersję załączników do Wniosku o dofinansowanie do ZUS
UWAGA: W przypadku załączników, pliki należy dołączyć wszystkie jednocześnie. Załączenie plików pojedynczo spowoduje wysłanie tylko ostatniego załączonego pliku