Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wnioski o dofinansowanie projektu
w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek

Program dofinansowania Płatników składek – Konkurs 2024.01

Uwaga: Korektę Wniosku należy wysyłać wyłącznie na wezwanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prześlij elektroniczną wersję Wniosku o dofinansowanie do ZUS

Po naciśnięciu klawisza "Wybierz plik", odszukaj właściwą wersję wypełnionego wniosku na swoim komputerze.
Pamiętaj, żeby dołączyć Wniosek z nadaną liczbą kontrolną. Nie ma możliwości dołączenia Wniosku bez nadanej liczby kontrolnej.

UWAGA: Należy przesyłać wniosek o dofinasowanie w wersji edytowalnej pdf

Prześlij elektroniczną wersję załączników do Wniosku o dofinansowanie do ZUS

UWAGA: W przypadku załączników, pliki należy dołączyć wszystkie jednocześnie. Załączenie plików pojedynczo spowoduje wysłanie tylko ostatniego załączonego pliku